Disclaimer

Deze website is nauwkeurig en met zorg samengesteld met behulp van de gegevens van de architect en adviseurs voor dit plan. Ondanks de zorgvuldige uitwerking maken wij een voorbehoud ten aanzien van geringe architectonisch, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit de definitieve uitwerking, nadere eisen, wensen en goedkeuringen van overheden en/of nutsbedrijven, zonder dat dit aanleiding tot verrekening met de huurder zal geven. Eventuele weergegeven inrichtingselementen, die niet met name in deze brochure zijn genoemd, behoren niet tot de leveringen. Bij tegenstrijdigheden in contractstukken tussen de technische omschrijving en de tekeningen is de inhoud van de technische omschrijving bindend. De opgenomen artist impressions, situatieschetsen en foto’s zijn bedoeld om een indruk te geven van de toekomstige situatie en pretenderen geenzins een exacte weergave te zijn van het uiteindelijke product.

disclaimer1

disclaimer2